Nicola //

“Mag die lag van hierdie kind deur die wêreld weerklink.” Alet van Zyl

Taliyah //

“All of God’s grace in one tiny face”