Llewelyn //

“Ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en Hy het my gebed verhoor. 28Nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort.” 1 Samuel 1: 27-28 NLV  

Stefanie //

Mag jy getrou wees soos Rut. Die moed en wysheid hê van Ester. Die skoonheid van Ragel. Die dienaarshart hê van Marta. Betroubaar wees soos Rebekka en aanhou bid soos Hanna. Mag jy grootword as ‘n ware vrou van God!  

Emelia //

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.PSALM 121:7-8   lanepotgieter

Emmah //

U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit alte goed! PSALMS 139:13-14  

Charne //

A baby girl would dance her way into your heart, whirling on the tips of angel wings, scattering gold dust and kisses in your path.  

Leah // Doop

Mag jy getrou wees soos Rut. Die moed en wysheid hê van Ester. Die skoonheid van Ragel. Die dienaarshart hê van Marta. Betroubaar wees soos Rebekka en aanhou bid soos Hanna. Mag jy grootword as ‘n ware vrou van God!